Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Členské číslo:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Svaz záchranných brigád kynologů ČR

Svaz záchranných brigád kynologů je největší dobrovolnickou kynologickou záchranářskou organizací v České republice zabývající se výcvikem psů a přípravou kynologických týmů pro pátrání po pohřešovaných osobách.

Vedení Svazu záchranných brigád kynologů ČR

Svaz záchranných brigád kynologů České republiky je řízen sedmičlenným prezidiem, voleným sjezdem na pětileté období. Prezidium je výkonným orgánem svazu mezi sjezdy plně zodpovědným za jeho činnost.

Sbor rozhodčích Svazu záchranných brigád

Rozhodčím pro zkušební řád pro záchranné psy SZBK ČR se může stát člen SZBK ČR po získání 1. výkonnostní třídy a přezkoušení před komisí rozhodčích a výcvikovou komisí. O funkci mezinárodního rozhodčího pro ...

Regionální brigády, jejich vedoucí a kontakty

Svaz záchranných brigád kynologů České republiky tvoří samostatné právní subjekty regionálních brigád, jejichž počet a uspořádání je totožné se státoprávním uspořádáním krajů.

Výcviková komise Svazu záchranných brigád

Výcviková komise je jako odborný orgán svazu jmenována prezidiem Svazu záchranných brigád kynologů s působností pro výcvikovou oblast.

Dokumenty, normativy a používané formuláře

Činnost SZBK ČR je řízena stanovami a svazovými normativy - Rozhodnutí prezidia a zkušební řád SZBK ČR, a dalšími předpisy souvisejícími s činností organizace. Pro usnadnění činnosti na úrovni svazu i krajských ZBK vydává ...

Kontakty

Kontakty na vedení Svazu záchranných brigád kynologů ČR, z.s., sídlo, korespondenční a bankovní údaje