Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Členské číslo:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Kvalifikace psovodů Svazu záchranných brigád

Odborný postup člena Svazu záchranných brigád kynologů - souhrnný přehled  základních kvalifikačních podmínek od čekatele přes  člena, psovoda a výkonnostní stupně.

Čekatel členství ve svazu

Čekatelem členství ve Svazu záchranných brigád kynologů se může stát každá osoba žijící a trvale bydlící (u občanů EU může být i s přechodným pobytem) na území ČR, která souhlasí s posláním a s úkoly svazu. Čekatelem členství se stává prostřednictvím některé z regionálních záchranných brigád kynologů (ZBK) po vyplnění přihlášky do SZBK ČR a souhlasném projednání ve výboru příslušné ZBK. Obvyklá doba čekatelství je jeden rok, během kterého je čekatel povinen splnit podmínky stanovené příslušnou regionální ZBK. 

Člen SZBK ČR

Řádným členem Svazu záchranných brigád kynologů se stává čekatel po úspěšném ukončení období čekatelství a oficiálním přijetí členskou schůzí příslušné ZBK.

Psovod SZBK ČR

Psovodem svazu se stává každý řádný člen ZBK po složení některé záchranářské zkoušky 1. stupně, prověrky praktického nasazení SZBK ČR nebo kynologického atestu  MV ČR. Psovod svazu je oprávněn u psa se splněnou podmínkou používat obojek s označením záchranářský pes nebo se známkou záchranného psa.

Psovod 3. výkonnostní třídy

Psovodem 3. výkonnostní třídy se stává člen Svazu záchranných brigád kynologů po složení celkem deseti záchranářských zkoušek podle ZŘ SZBK ČR a/nebo IRO, přičemž v tomto počtu musí být zahrnuta postupka (úspěšné složení 1.-3.stupně) libovolného záchranářského směru s jedním psem (ZZP, ZTV, ZVP, ZLP, ZZS).

Psovod 2. výkonnostní třídy

Psovodem 2. výkonnostní třídy se stává držitel 3. VT Svazu záchranných brigád kynologů po složení celkem dvaceti záchranářských zkoušek podle ZŘ SZBK ČR a/nebo IRO včetně alespoň jedné postupky libovolného záchranářského směru s jedním psem (ZZP, ZTV, ZVP, ZLP, ZZS) a současně s prověřením své výkonnosti starty na vrcholových akcích (účast na MR ZP SZBK ČR, účast na MS IRO, umístění na 1.-3.místě na vrcholových závodech SZBK ČR se splněním limitu zkoušky). 

Psovod 1. výkonnostní třídy

Psovodem 1. výkonnostní třídy se stává držitel 2. VT Svazu záchranných brigád kynologů po složení celkem třiceti záchranářských zkoušek podle ZŘ SZBK ČR a/nebo IRO včetně splnění dvou postupek se dvěma různými psy a současně s prověřením své výkonnosti starty na vrcholových akcích (umístění na MR ZP SZBK ČR do 10.místa, umístění na MS IRO do 10.místa, opakované umístění na 1.místě na vrcholových závodech SZBK ČR se splněním limitu zkoušky). 

Instruktor výcviku záchranných psů

Instruktorem výcviku příslušného výcvikového směru (ZTV, ZZP, ZVP, ZZS, ZLP, C) se v záchranné brigádě stává psovod po splnění podmínek stanovených regionální ZBK  a po jmenování vedením ZBK.

Psovod Mistrovské třídy / Mistr sportu

Psovodem Mistrovské třídy s právem nošení titulu Mistr sportu se může stát držitel  1.VT  při vítězství  na Mistrovství ČR nebo IRO. Udělení Mistrovské třídy není nárokové, je navrhováno vedoucím brigády a podléhá schválení prezidiem SZBK ČR.

Šampion ve výkonu záchranných psů

Šampionem České republiky ve výkonu záchranných psů se může stát pes psovoda po sérii tří vítězství v celostátních soutěžích podle propozic nejvyšších stupňů zkušebního řádu SZBK nebo IRO, ve kterých třikrát získal CACT (čekatelství titulu šampion) od různých rozhodčích nebo ve skupinovém posuzování. Udělení CACT není nárokové a je podmíněno dosažením výsledku ve známce min. „velmi dobrá“. Pes musí být v držení člena / psovoda  SZBK ČR, z.s.. 

Rozhodčí SZBK ČR

Rozhodčím SZBK ČR se může stát člen svazu po udělení 1. VT, splnění zkoušky před komisí rozhodčích a následně všech předepsaných hospitací. Zkoušky rozhodčích se skládají z písemných testů, ústních pohovorů a praktického posuzování. 

Mezinárodní rozhodčí IRO

Do funkce mezinárodního rozhodčího IRO může svaz navrhnout rozhodčího SZBK ČR po 5 letech bezchybného posuzování. Adept musí splnit vstupní přezkoušení před mezinárodní komisí IRO v německém nebo anglickém jazyce, poté absolvuje sérii předepsaných praktických přezkoušení a hospitací a teprve po jejich úspěšném splnění prochází závěrečnou nominační zkouškou. 

Rozhodčí FCI pro záchranné psy

Adept musí být minimálně 5 let členem SZBK ČR a mít složenu zkoušku nejvyššího stupně se dvěma psy minimálně ve dvou rozdílných kategoriích podle zkušebního řádu IRO/FCI. Před komisí  jmenovanou členskou organizací FCI musí splnit písemnou zkoušku, praktické přezkoušení a následně splnit předepsaný počet praktických hospitací včetně praktického testu. Poté je schválen prezidiem SZBK ČR a jmenován národní členskou organizací FCI do funkce Národní rozhodčí FCI pro výkon záchranných psů. Adept na funkci Mezinárodní rozhodčí FCI pro výkon záchranných psů musí ovládat alespoň jednu z jednacích řečí FCI. V rámci přípravného období musí absolvovat nejméně tři hospitace u mezinárodních rozhodčích FCI/IRO pro záchranné psy, z toho nejméně jednou je doporučena hospitace v zahraničí nebo se zahraničním rozhodčím. Po období nejméně tří let působení ve funkci národní rozhodčí FCI a bezchybném posuzování nejméně deseti národních akcí v průběhu tohoto období a současně po úspěšném splnění předepsaných hospitací může být adept nominován SZBK ČR a po schválení zapsán národní členskou organizací FCI do seznamu mezinárodních rozhodčích FCI pro výkon záchranných psů

 


Aktuální informace
průběžné informace a zpravodajství v události na FB
Zveme vás ke sledování události a hlavně k fandění české reprezentaci - již ve středu se začíná losováním a večer slavnostním zahájením
10.6.2024 19:55

Pětičlenný tým ČR se již chystá na svůj start
Poděkování české společnosti AKINU CZ za podporu českého reprezentačního týmu a zajištění materiálního vybavení a pamlsků pro psy reprezentace.
27.5.2024 15:14

Praktický závod v kategoriích STOPA a PLOCHA, 19.10.2024
Pozvánka na praktický závod záchranných kynologických týmů určený pro středně pokročilé.
17.4.2024 22:26

15.6.2024, Praha - Kunratice
Otevřeno přihlašování na Pohár plemen 2024. Propozice ke stažení zde.
29.1.2024 22:17

... přejít na aktuality
Nejbližší akce